image

Ho đàm là gì ?

Khi bị cảm lạnh, chúng ta sẽ bị ho đàm hoặc ho khan. Ho đàm là tình trạng ho kèm tiết chất nhầy. Trong khi đó, ho khan là ho dai dẳng hoặc ho từng cơn và không có sự gia tăng tiết chất nhầy.

Tài liệu tham khảo: https://medlineplus.gov/ency/article/003072.htm

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?